משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים לחברות פרטיות וחברות ציבוריות בכל ההיבטים של דיני חברות ודיני ניירות ערך. שירותים אלה כוללים, בין היתר, הקמת חברות, הסכמי בעלי מניות, ניהול שוטף של כל הדיווחים לרשם החברות. כמו כן, משרדנו מעניק לחברות ציבוריות ייעוץ וליווי שוטף בכל הנוגע לחקיקה ולרגולציה הרלוונטית בדיני החברות ובדיני ניירות ערך, לרבות יעוץ לדירקטוריון ולוועדות השונות של הדירקטוריון, וכן ליווי שוטף בהכנת כל הדיווחים והדוחות לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך.

כמו כן, למשרדנו ניסיון רב בליווי חברות הזנק (start-ups), החל משלב הייזום, גיוס ההון ממשקיעים ומגופים ממשלתיים, כגון המדען הראשי, ותמיכה משפטית שוטפת בכל פעילות החברות. מנגד, למשרדנו ניסיון רב בייצוג משקיעים בהשקעות בחברות הזנק.