אחראי תחום התמחות:

משרדנו מעניק ייעוץ בכל הנוגע להיבטי המס הנובעים מהעסקאות השונות שבהן המשרד מטפל עבור לקוחותיו, בשים דגש על היבטי מס שבח ומס רכישה בעסקאות נדל"ן, היבטי המס בעסקאות של מיזוגים ורכישה, והיבטי מיסוי בינלאומי בפעילות עסקית חוצת גבולות ועסקאות בינלאומיות.

במקרים בהם נדרש ייעוץ מס מורכב, משרדנו פועל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין שתחום המיסוי הוא עיקר עיסוקם.