במשרדנו צוות מקצועי ובעל ניסיון רב המעניק את כל מגוון השירותים המשפטיים הקשורים לפרויקטי נדל"ן ותשתיות. שירותים אלה ניתנים בכל השלבים השונים של הפרויקטים החל משלב היזום, דרך רכישת הקרקע, התכנון, הסדרי המימון, הבניה, המכירה והרישום.

משרדנו מטפל ברכישה ומכירה של נכסים מניבים מסוגים שונים, לרבות נכסים מסחריים, משרדים ובתי מלון. משרדנו טיפל עד כה בעסקאות נדל"ן בהיקפים כספיים מהגדולים במשק הישראלי, והוא רכש ניסיון רב במיוחד ומומחיות בתחום זה.

למשרדנו ניסיון בעסקאות  BOT, כגון בתחום של בניה והפעלה של מעונות סטודנטים, מרכזי ספורט ושווקים, הן בייצוג היזם והן בייצוג הקבלן הבונה והמפעיל.

למשרדנו ניסיון רב בעסקאות של קבוצות רכישה, החל משלב ארגון קבוצת הרכישה והסדרת היחסים החוזיים בין חברי הקבוצה, דרך רכישה משותפת של הקרקע, בניית הפרויקט, ורישום היחידות בפרויקט ע"ש חברי הקבוצה.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בעסקאות נדל"ן בחו"ל, בשיתוף עם עורכי דין מקומיים בהם ממוקמים נכסי הנדל"ן.

במסגרת הטיפול בפרויקטי נדל"ן ותשתיות, משרדנו מלווה את הלקוחות גם בכל ההיבטים הקשורים למימון הפרויקטים מול בנקים, גופים פיננסיים ומשקיעים פרטיים, ובכלל זה ייצוג בעסקאות מימון מורכבות.