משרדנו מתמחה בליווי משפטי של הליכי תכנון ובנייה החל בייעוץ והכנת חוות דעת משפטיות ועד לייצוג בערכאות השונות.

השירותים שמציע משרדנו בתחום התכנון והבנייה, כוללים:

ייצוג יזמים בכל תהליכי אישור התוכניות מול מוסדות התכנון השונות, ייצוג בעררים על החלטות מוסדות התכנון, ייצוג מתנגדים לתוכניות מפורטות ומתאר, ייצוג בעתירות מנהליות בתחום התכנון ובנייה, ייצוג בעלי קרקעות בהליכי הפקעה וייצוג בנושאי היטלי השבחה ופיתוח.