במשרדנו צוות עורכי דין מנוסה בייצוג לקוחות בהליכים משפטיים במגוון רחב של תחומים ובכל סוגי הערכאות, לרבות בהליכי גישור ובוררויות. הליכים משפטיים אלה כוללים, בין היתר, תביעות מסחריות מורכבות, סכסוכים בין בעלי מניות, תביעות נגזרות, סכסוכים בנושא הסכמי רישיון, סכסוכים בין מעסיקים לעובדים ועתירות מנהליות, בעיקר בתחומים של מכרזים ותכנון ובניה.

בשנים האחרונות, עם הגידול הרב בהגשת תובענות ייצוגיות כנגד חברות מסחריות בשוק הישראלי, רכש משרדנו ניסיון רב במיוחד בייצוג חברות נתבעות, בעיקר בשלב המהותי של הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בכלל זה, רכש צוות המשרד ניסיון רב בניהול התיק, משלב הגשת התשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית ועד למתן החלטה בבקשה, וכן בכל הנוגע להסדרי הסתלקות והסכמי פשרה.