משרדנו רכש ניסיון רב במיוחד ומומחיות בתחום של מיזוגים ורכישות, לרבות בעסקאות חוצות גבול בהן מעורבות חברות ממספר מדינות. משרדנו מעניק את כל מגוון השירותים המשפטיים הקשורים לביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות, ובכלל זה מתן ייעוץ בבחירת מתווה העסקה, דרך ביצוע בדיקת הנאותות (Due Diligence), ניהול מו"מ ועריכת כל הסכמי העסקה, השגת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים, כגון אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, טיפול בכל היבטי דיני העבודה בעסקות מיזוג המערבות ניוד של עובדים, וליווי העסקה עד לשלב השלמתה (Closing).

כמו כן, משרדנו מלווה את הלקוחות בכל הסכמי המימון של עסקת הרכישה.