אחראי תחום התמחות:

משרדנו מעניק ליווי ויעוץ משפטי מגוון ורחב לחברות ישראליות, לרבות חברות הזנק, בפעילות עסקית ופעילות השקעה בחו"ל. שירותים אלה כוללים, הקמת חברות בחו"ל, עריכת הסכמי מיזמים משותפים, הסכמי רישיון, הסכמי הפצה, הסכמי ייצוג וסוכנות, הסכמי פיתוח, הסכמי ייצור, הסכמי מימון, הסכמי השקעה ועסקאות מיזוגים ורכישות.

כמו כן, משרדנו מייצג לקוחות זרים במגוון רחב של פעילות עסקית והשקעות בישראל, עם דגש על השקעות בנכסים מניבים.