משרדנו מעניק מגוון שירותים משפטיים בכל הקשור לתחומי המשפט המנהלי, ובכלל זה ייצוג מול רשויות ציבוריות, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים. כמו כן, למשרדנו ניסיון בייצוג בעתירות מנהליות בבית המשפט לעניינים מנהליים ולבג"צ,  לרבות ייצוג בעתירות מנהליות בתחום התכנון ובנייה.

משרדנו רכש ניסיון רב במיוחד בתחום של דיני מכרזים. בתחום של הכנת מכרזים מצד המזמין, למשרדנו ניסיון רב בעיקר בייצוג חברות עירוניות, לרבות במכרזים מסוג BOT. כמו כן, לצוות עורכי הדין במשרד ניסיון רב בניהול עתירות מנהליות בתחום המכרזים, הן בייצוג המזמינים והן בייצוג המשתתפים במכרז.