משרדנו מעניק שירותים משפטיים מגוונים בכל ההיבטים המסחריים והעסקיים של לקוחותינו. שירותים אלה כוללים, בין היתר, ניהול מו"מ ועריכת הסכמים מסוג הסכמי סוכנות, הסכמי הפצה, הסכמי רישיון, הסכמי שיתוף פעולה עסקיים, הסכמי מימון, הסכמי זיכיון, הסכמי ייצוא ואספקה של מוצרים, הסכמי מחקר ופיתוח, הסכמי ייעוץ ומתן שירותים.

משרדנו מעניק ללקוחותיו גם ייעוץ הנוגע להגבלים עסקיים, דיני הגנת הצרכן ורגולציה רלוונטית לתחום הפעילות של הלקוחות.

כמו כן, משרדנו מגיש בקשות לרישום סימני מסחר ובמקרה של התנגדות לרישום, משרדנו מייצג את לקוחותיו בדיונים בפני רשם סימני המסחר.