בשנים האחרונות, מאז החלו להתגבש יותר ויותר פרויקטים של התחדשות עירונית, משרדנו מעורב בליווי יזמים ובעלי דירות כאחד בפרויקטים של תמ"א לתוספת יחידות מגורים וגם הריסה ובניה מחדש.

השירותים שמציע משרדנו לבעלי דירות או ליזמים בתחום של תמ"א 38, כוללים את כל שלבי הפרויקט, החל מניהול המשא ומתן על ההסכם בין הדיירים לבין היזם בדבר תנאי העסקה, ובכלל זה התמורה שתינתן לדיירים וכן הבטוחות שיינתנו ע"י היזם, ליווי הצדדים בכל שלבי הביצוע של הפרויקט עד להשלמתו, טיפול בכל הקשור במסמכי המימון מול הבנק ובדיקת כל ההתקשרויות עם היועצים השונים של הפרויקט.